مأموریت

تعداد بازدید:۷۸۵

 

*

(۱) آموزش حکمرانان حال و آینده در سطح ملی، فراملی و جهان اسلام

(۲) تولید علم نافع بومی و نظریه‌پردازی در حوزه حکمرانی اسلامی

(۳) گفتمان سازی و نهادینه سازی مفاهیم اصیل حکمرانی اسلامی

(۴) تجزیه و تحلیل و تدوین تجارب حکمرانی در گام اول جمهوری اسلامی ایران جهت بهره گیری در گام دوم انقلاب