چشم انداز مدرسه

تعداد بازدید:۷۴۹۰

در مسیر تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با نگاه به الزامات حکمرانی در هزاره سوم و بر اساس اصول و ارزش‌های دینی و همچنین بهره‌گیری از تجارب حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران چشم‌انداز مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی عبارتست از:

 

دستیابی به مرجعیت علمی و راهبری نظام آموزش حکمرانی در راستای نیل به تمدن نوین اسلامی ‌‌‌‌‌