فراخوان پذیرش اثر در حوزۀ ترجمه و تألیف

۱۹ آذر ۱۳۹۹ | ۱۵:۰۴ کد : ۱۱۵۵ اطلاعیه‌ها رویداد کتاب
تعداد بازدید:۶۰۵
فراخوان پذیرش اثر در حوزۀ ترجمه و تألیف

مدرسه حکمرانی شهید بهشتی ناظر به تحقق «مرجعیت علمی در حوزه حکمرانی» پذیرای آثار پژوهشگران و مترجمان این عرصه در پنج اولویت پژوهشی می‌باشد:

بنیادی توسعه‌ای

 • تألیف و ترجمۀ اثر در حوزۀ حکمرانی اسلامی
 • ترجمه آثار مرجع و اثرگذار در حوزۀ نظریات حکمرانی

تطبیقی

 • تألیف اثر در حوزۀ مقایسۀ تطبیقی حکمرانی در اندیشۀ غربی و حکمرانی در اندیشۀ اسلامی

انتقادی

 • ترجمه و تألیف اثر با رویکرد انتقادی نسبت به ادبیات مرسوم حکمرانی نظیر حکمرانی خوب ( good governance) ، حکمرانی شبکه ( network governance) و ...

کاربردی - مسأله محور

 • ترجمه و تألیف اثر ناظر به حوزۀ مسائل پیچیده و غامض حال حاضر کشور ( wicked problem ) با رویکرد حکمرانی نظیر:
  • حکمرانی انرژی
  • حکمرانی فضای مجازی
  • حکمرانی علم و فناوری
  • حکمرانی آب
  • حکمرانی امنیت
  • حکمرانی منطقه ای و...

ساختاری

 • ترجمه و تألیف اثر در حوزه اصلاح ساختار و تحول دولت:
  • مکانیسم‌ها و فرایندهای حکمرانی
  • تنظیم‌گری
  • حکمرانی چندسطحی
  • حکمرانی محلی
  • حکمرانی حزبی
  • ساختار قوا در کشور
  • شبکه‌ها، مردمی‌سازی و بخش سوم
  • فراحکمرانی
  • بودجه، مالیات و... ( ۱ )

نظر شما :