زمان برگزاری: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۰۰

نشست تخصصی ۴۸: «فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴ از منظر: امنیت»

سلسله‌نشست‌های فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴
۱۷ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۳ کد : ۱۱۸۶ سلسله‌نشست‌های فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴
تعداد بازدید:۷۰
نشست تخصصی ۴۸: «فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴ از منظر: امنیت»

نشست تخصصی ۴۸: «فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴ از منظر: امنیت»

سخنرانان:

  • دکتر نوراله قیصری (عضو گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)
  • دکتر حمید هوشنگی (عضو هیأت علمی دانشکدۀ معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام)

زمان برگزاری: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۰۰

لینک ورود:

skyroom.online/ch/da-a/hokmrani

 


کلید واژه ها: امنیت قرن ۱۴ دکتر حمید هوشنگی دکتر نوراله قیصری


نظر شما :