زمان برگزاری: شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۰۰

نشست تخصصی ۵۲: «تاریخچه‌ای کوتاه از حکمرانی در ایران معاصر»

سلسله‌نشست‌های فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴
تعداد بازدید:۲۳۱
نشست تخصصی ۵۲: «تاریخچه‌ای کوتاه از حکمرانی در ایران معاصر»

نشست تخصصی ۵۲: «تاریخچه‌ای کوتاه از حکمرانی در ایران معاصر»

سخنران:

  • استاد خسرو معتضد (نویسنده و تاریخ‌دان سرشناس معاصر)

زمان برگزاری: شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۰۰

لینک ورود:

skyroom.online/ch/da-a/hokmrani

‌‌‌


‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: تاریخ قرن ۱۴ خسرو معتضد


نظر شما :