زمان برگزاری: دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۰۰

نشست تخصصی ۵۱: «فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴ از منظر: اقتصادی»

سلسله‌نشست‌های فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۲۲:۰۶ کد : ۱۱۸۹ سلسله‌نشست‌های فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴
تعداد بازدید:۶۱
نشست تخصصی ۵۱: «فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴ از منظر: اقتصادی»

نشست تخصصی ۵۱: «فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴ از منظر: اقتصادی»

سخنرانان:

  • دکتر احمد خانی نوذری (مدیرکل راهبری شغلی در نهاد انقلابی کمیتۀ امداد امام خمینی (ره))
  • دکتر سید جعفر حسینی (عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانش‌بنیان پژوهشکدۀ مطالعات فناوری)

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۰۰

لینک ورود:

skyroom.online/ch/da-a/hokmrani

‌‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: اقتصاد قرن ۱۴ اقتصادی دکتر احمد خانی نوذری دکتر سید جعفر حسینی


نظر شما :