فرم عضویت انجمن علمی حکمرانی متعالی ایران

فرم عضویت انجمن علمی حکمرانی متعالی ایران
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • کد ملی*
  4
 • شغل*
  5
 • تلفن همراه*
  6
 • ایمیل*
  7
 • نشانی*شهر و محل سکونت
  8
 • مرتبه علمی*(مخصوص اعضای هیات علمی)
  9
 • پایه*
  10
 • دانشگاه محل خدمت*
  11
 • مقطع تحصیلی*
  12
 • رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی*
  13
 • دانشگاه محل تحصیل*
  14
 • نوع عضویت*
  پیوسته (دانش‌آموخته ارشد و بالاتر)
  وابسته (دانش‌آموخته کارشناسی)
  دانشجویی (دانشجوی کارشناسی)
  15
 • حوزه‌های حکمرانی مورد علاقه*
  16
 • زمینه‌های همکاری*
  آموزشی
  پژوهشی
  اجرایی
  17
 • مدارک لازم جهت بارگذاری
  18
 • اسکن عکس پرسنلی* آپلود
   19
  • اسکن کارت ملی* آپلود
    20
   • اسکن آخرین مدرک تحصیلی*دانشجویان کارشناسی، گواهی اشتغال به تحصیل خود را بارگذاری نمایند آپلود
     21
    • فایل رزومه علمی – پژوهشی* آپلود
      22