نشست های مرکز تولید محتوا

شورای تولید محتوا حکمرانی در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد
برگزاری شورای تولید محتوا حکمرانی در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی

شورای تولید محتوا حکمرانی در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد

سیزدهمین جلسه شورای تولید محتوای مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ با حضور اعضاء برگزار و به بررسی و جمع بندی درس حکمرانی ولایی و دوگانه ها و دو راهی های عرصه حکمرانی پرداخته شده است.

ادامه مطلب

نشست واکاوی مفهوم حکمرانی

نشست واکاوی مفهوم حکمرانی در روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور آقایان دکتر وحید یاوری و دکتر مهدی عبدالحمید و دکتر حسن بختیاری ریاست مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در سالن جلسات مدرسه عالی برگزار شد.

ادامه مطلب