تاریخچه مدرسه

تعداد بازدید:۱۳۴۷۰

مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی به عنوان اولین مدرسۀ حکمرانی در ایران برابر اوامر ابلاغی، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ مصادف با عید غدیر خم در دانشگاه عالی دفاع ملی رسماً افتتاح گردیده است.