سیاست‌نامه‌های اقتصادی

نشست تخصصی ۱۱: «نقش هدایت اعتبار در حکمرانی و نظام پولی و اقتصادی»
سیاست‌نامه اقتصادی - سیاست هدایت اعتبار در حکمرانی اقتصادی

نشست تخصصی ۱۱: «نقش هدایت اعتبار در حکمرانی و نظام پولی و اقتصادی»

مطابق برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال ۱۳۹۸، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. یازدهمین نشست تخصصی این مدرسه، در روز سه شنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۸ با عنوان «نقش هدایت اعتبار در حکمرانی و پولی نظام اقتصادی» با ارائه دکتر حسین درودیان، دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، محقق و مدرس دانشگاه و دکتر کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، در محل سالن شهید صیاد شیرازی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، برگزار گردید.

ادامه مطلب