جوایز الهام بخش جایزه ملی حکمرانی متعالی

تعداد بازدید:۸۱۷۳
  • جایزه ملی استراتژی
  • جایزه فارابی
  • The Good Governance Awards
  • The Charity Governance Award
  • Global Governance Awards | ICGN

کلید واژه ها: جایزه ملی حکمرانی متعالی