سلسله‌نشست‌های فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴

سلسله‌نشست‌های فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار می‌کند:

سلسله‌نشست‌های فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴

مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به مناسبت فرا رسیدن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در آستانه قرن جدید هجری شمسی برگزار می‌کند: سلسله‌نشست‌های فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴

ادامه مطلب