مرکز تولید محتوا

شورای تولید محتوا حکمرانی در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد
برگزاری شورای تولید محتوا حکمرانی در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی

شورای تولید محتوا حکمرانی در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد

سیزدهمین جلسه شورای تولید محتوای مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ با حضور اعضاء برگزار و به بررسی و جمع بندی درس حکمرانی ولایی و دوگانه ها و دو راهی های عرصه حکمرانی پرداخته شده است.

ادامه مطلب

نشست واکاوی مفهوم حکمرانی

نشست واکاوی مفهوم حکمرانی در روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور آقایان دکتر وحید یاوری و دکتر مهدی عبدالحمید و دکتر حسن بختیاری ریاست مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در سالن جلسات مدرسه عالی برگزار شد.

ادامه مطلب

شروع

هوش مصنوعی، علوم شناختی، مهندسی فناوری اطلاعات، علم اطلاعات (کتابداری)، زبان انگلیسی، زبان عربی، علوم تربیتی، مدیریت آموزشی، کامپیوتر - نرم افزار، برنامه ریزی درسی، تحقیقات آموزشی، آموزش عالی، مهندسی صنایع، علوم اجتماعی، علوم فرهنگی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، علوم اقتصادی، الهیات و معارف اسلامی، فلسفه علم، معارف اسلامی و ادبیات، مدیریت خط مشی گذاری، مدیریت منابع انسانی.

ادامه مطلب