سیاست‌نامه‌های فرهنگی

نشست تخصصی ۹: «الگوی حکمرانی صنایع خلاق»

نشست تخصصی ۹: «الگوی حکمرانی صنایع خلاق» گالری

مطابق برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال ۱۳۹۸، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. نهمین نشست تخصصی این مدرسه، در روز سه‌شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ با عنوان «الگوی حکمرانی صنایع خلاق» با ارائه دکتر مهدی محمدی، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب «سازمان صنایع خلاق، درآمدی ساختاری»، در محل سالن شهید صیاد شیرازی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار شد.

ادامه مطلب