سیاست‌نامه‌های تنظیم‌گری

نشست تخصصی ۱۳ : «فصل تنظیم‌گری»

نشست تخصصی ۱۳ : «فصل تنظیم‌گری» گالری

مطابق برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال ۱۳۹۸، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. سیزدهمین نشست تخصصی این مدرسه، در روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸ با عنوان «فصل تنظیم‌گری» با سخنرانی جناب آقای مهندس فرزاد بزازان (رئیس گروه سیاستگذاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، جناب آقای مهندس رضا باقری اصل (دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات)، جناب آقای مهندس مهدی رفتاری (بنیانگذار و مدیر اندیشکده جهانی دیجیتال وکارآفرینی) برگزار شد.

ادامه مطلب