اهداف و راهبرد های مدرسه حکمرانی

تعداد بازدید:۹۰۲۳

 

جهت نیل به چشم‌انداز و تحقق ماموریتهای مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، اهداف و راهبردهای مدرسه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

  • تولید علوم دینی حکمرانی از طریق" احصاء ادبیات حکمرانی از منابع اسلامی"
  • نقد و انتشار آثار، نظریه‌ها و ادبیات حکمرانی جهانی از طریق "کرسی‌های نظریه پردازی و آزاداندیشی، گفتمان‌سازی و ترویج تولیدات علمی"
  • تربیت کارگزاران متخصص و متعهد و ارتقاء دانش، منش، نگرش و کنش حکمرانان فعلی کشور از طریق "برگزاری دوره‌های آموزشی تجربی و تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت"
  • ایجاد مهارت و توانمندی علمی و عملی در حکمرانان برای درک، تحلیل و حل مسائل پیچیده از طریق "درگیر کردن فراگیران در مسائل واقعی"
  • اهتمام به حل مسائل و مشکلات پیچیده و در سطح حاکمیت از طریق "تعامل، مشاوره و پژوهش"
  • مدیریت دانش حکمرانی بومی از طریق "تجربه نگاری و مستند سازی حکمرانی ۴۰ ساله اول انقلاب اسلامی"
  • کمک به انتخاب شایسته حکمرانان و مدیران ارشد از طریق "تشکیل بانک اطلاعات حکمرانان و مدیران کلیدی کشور" ‌‌‌‌‌