فرم ارزیابی دوره حکمرانی فرهنگی

فرم ارزیابی دوره حکمرانی فرهنگی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • ضرورت برگزاری دوره*
  2
 • کیفیت برگزاری کلاس ها*
  3
 • نحوۀ اطلاع رسانی*
  4
 • دسته
  5
 • عملکرد استاد دوره را چگونه ارزیابی می‌کنید. در صورت تمایل در قسمت نظرات توضیح دهید.
  6
 • دکتر علی خزاعی*
  7
 • دسته
  8
 • ارزیابی کلی دوره*
  9
 • نظرات و پیشنهادات*توضیح بیشتر
  10