زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۳ الی ۱۵

پنل تخصصی «بررسی موانع تشکیل دولت اسلامی»

تعداد بازدید:۴۴۶۷
پنل تخصصی «بررسی موانع تشکیل دولت اسلامی»

دبیر پنل:

  • دکتر امین غیور (رئیس گروه مدیریت راهبردی پژوهشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی)

سخنرانان:

  • سردار دکتر عباس چهاردولی (رئیس پژوهشکدۀ مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی)
  • دکتر بهروز کاملی (رئیس گروه پژوهشی فرهنگ دفاعی پژوهشکدۀ مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی)

برگزارکنندۀ پنل: دانشگاه عالی دفاع ملی

زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۳ الی ۱۵

لینک ورود:

skyroom.online/ch/da-a/mavane


کلید واژه ها: دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی دولت اسلامی


نظر شما :