زمان برگزاری: دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ تا ۱۹

نشست تخصصی ۱۷: «نقش صندوق توسعه ملی در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ (تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین‌‌‌‌‌‌‌)»

تعداد بازدید:۲۳۱۲
نشست تخصصی ۱۷: «نقش صندوق توسعه ملی در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ (تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین‌‌‌‌‌‌‌)»

نشست تخصصی ۱۷: «نقش صندوق توسعه ملی در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ (تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین‌‌‌‌‌‌‌)»

سخنران:

  • حسین اسفندیاری (معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

دبیر نشست:

  • محمدمهدی بخشی (سرپرست مدیریت آمار و برنامه ریزی صندوق توسعه ملی، مسئول دبیرخانه نشست‌های همایش)

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ تا ۱۹

 

لینک ورود:

scvm.ndf.ir

‌‌‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: صندوق توسعه ملی همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی محمدمهدی بخشی حسین اسفندیاری


نظر شما :