زمان برگزاری: چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۸

سلسله نشست‌های تخصصی چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی و اولین همایش استانی حکمرانی متعالی (استانداری گلستان)

حکمرانی استانی: چالش‌ها و الزامات
تعداد بازدید:۳۸۱
سلسله نشست‌های تخصصی چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی و اولین همایش استانی حکمرانی متعالی (استانداری گلستان)

پنجاه و هشتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی و

اولین همایش استانی حکمرانی متعالی

 

محورها:

  • حکمرانی استانی مبتنی بر مردمی سازی، کارآمد سازی و هوشمندسازی در جهاد کشاورزی

کلید واژه ها: مردمی سازی کارآمد سازی هوشمندسازی جهاد کشاورزی چهارمین همایش بین المللی حکمرانی چهارمین همایش ملی حکمرانی متعالی


نظر شما :