حکمرانی ساختار و مدیریت

تعداد بازدید:۷۰۸۳
حکمرانی ساختار و مدیریت

نظام مسائل حوزه ساختار و مدیریت

 

لازم به ذکر است این نظام مسائل به مرور و با توجه به توسعه دانش این حوزه در کشور، تکمیل می‌گردد:

 1. عدم توازن اختیار و مسئولیت در دستگاه‌ها و قوای کشور
 2. ناکارآمدی نظام اداری
 3. عدم شناخت از ابزارهای حکمرانی
 4. عدم وضوح در فرایندها و رویه‌های چرخه اجرا و ارزیابی سیاست‌ها
 5. تهدیدها و فرصت‌های حکمرانی حزبی
 6. ساختار صندوق‌های بارنشستگی
 7. آسیب‌های ساختار استخدامی کشور
 8. تعدد، تداخل و تناقض در قوانین و ساختار آن
 9. فرصت‌ها و چالش‌های شفافیت
 10. ساختار فساد مالی و اختلاس متصدیان امور
 11. ساختار بودجه‌ریزی و گذر از مدل‌های جزئی تدریجی
 12. بحران بوروکراسی
 13. شکاف طبقاتی و بحران‌های پیش رو
 14. تئوری دولت-ملت و ضعف سرمایه اجتماعی
 15. ضعف در نظام تصمیم‌گیری
 16. عدم پیشرفت کافی کشور در حوزه ی عدالت و ایجاد نظریه جامع عدالت
 17. عدم یکپارچگی و همنوایی و ادراک یکسان از سیاست‌ها
 18. تمرکز امکانات و فرصت‌ها در پایتخت
 19. مهاجرت دانش‌آموختگان و نیروی کار از کشور
 20. در هم تنیدگی و پیوستگی منابع ثروت و قدرت در جامعه
 21. عدم باور عمومی مردم به توانایی دولت در رفع مشکلات
 22. تغییر مرجعیت فکری
 23. اندازه دولت
 24. بحران فارغ التحصیلان

سیاست‌نامه‌های ساختار و مدیریت


منابع

عنوان

سال انتشار

آدرس وبسایت

دستور اجرایی اوباما برای استفاده از دانش رفتاری برای ارائه خدمات به شهروندان آمریکا

2015

لینک

تیم اقتصاد رفتاری کابینه بریتانیا

2013

لینک

برنامه آموزشی مدرسه حکمرانی کندی هاروارد برای استفاده از دانش رفتاری در شکل دهی به خط مشی

2017

لینک

استفاده از بینش های رفتاری در مرکز رهبری عمومی مدرسه حکمرانی کندی هاروارد

2019

لینک

استفاده از بینش رفتاری در سازمان یونیسف

2018

لینک

تیم دانش رفتاری و مغز در بانک جهانی

2018

لینک

تیم دانش رفتاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

2018

لینک

تیم دانش رفتاری در دولت استرالیا

2017

لینک

تقدیر باراک اوباما از کتاب تفکر سریع آهسته

2018

لینک

مقاله بنیاد نوبل در رابطه با جایزه نوبل سال 2002

2002

لینک

خبر بنیاد نوبل در رابطه با نوبل اقتصاد سال 2017

2017

لینک

مقاله آکادمی بریتانیا در رابطه با ناج

2012

لینک

چرخه ی توجه عمومی آنتونی داونز

1972

لینک

اولویت بندی مسائل عمومی وزارت خارجه آمریکا

2019

لینک

نظر سنجی در رابطه با اولویت مسائل عمومی

2018

لینک

نظر سنجی در رابطه با اولویت مسائل عمومی

2017

لینک

موسسه اولویت بندی مسائل عمومی

2019

لینک

موسسه اولویت بندی مسائل عمومی

2019

لینک

موسسه اولویت بندی مسائل عمومی

2019

لینک

موسسه اولویت بندی مسائل عمومی

2019

لینک

موسسه اولویت بندی مسائل عمومی

2019

لینک

موسسه اولویت بندی مسائل عمومی

2019

لینک

اولویت بندی مسائل عمومی 50 سال آینده توسط اندیشکده بروکینگز

2001

لینک

وبسایت نشریه آینده بان

1397

لینک

وبسایت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

1396

لینک

مرکز همکاری های پپیشرفت و تحول

1395

لینک

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

1396

لینک