حکمرانی محیط زیست

تعداد بازدید:۶۴۲۲
حکمرانی محیط زیست

نظام مسائل محیط زیست

 

الف) مسائل کارکردی (رفتاری) حکمرانی محیط زیست

 1. ضعف در کنش زیست‌محیطی شهروندان
 2. ضعف در کنش زیست‌محیطی قوه مجریه
  • ضعف در سطوح مدیریتی سازمان حفاظت محیط زیست
  • ضعف در کنش زیست‌محیطی دستگاه‌های اجرایی
  • ضعف در کنش بازیگران دولتی محلّی (ادارات کلّ محیط زیست)
 3. ضعف در کنش زیست‌محیطی قوه مقننه
 4. ضعف در کنش زیست‌محیطی قوه قضائیه
 5. ضعف در کنش زیست‌محیطی نیروهای مسلّح
 6. ضعف در کنش زیست‌محیطی رسانه‌های جمعی
 7. ضعف در کنش زیست‌محیطی بخش خصوصی

ب) مسائل ساختاری حکمرانی محیط زیست

 1. جایگاه ساختاری موضوع محیط زیست در قوه مجریه و مقنّنه
 2. جایگاه ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست در قوّه مجریه
 3. عدم یکپارچگی اسناد بالادستی حوزه محیط زیست کشور
 4. ضعف در ارتباط ساختاری قوّه قضائیه با سازمان حفاظت محیط زیست

ج) مسائل محتوایی حکمرانی محیط زیست

 1. چالش‌های سیاستگذرای زیست‌محیطی ایران
 2. چالش‌های تحقّق سیاست‌های کلّی محیط زیست
 3. چالش‌های سیاستگذرای آلودگی هوا
 4. چالش‌های سیاستگذاری مدیریت تنوع زیستی
 5. چالش‌های سیاستگذاری مدیریت مصرف منابع آبی
 6. چالش‌های سیاستگذاری مدیریت اقدامات غیرقانونی زیست‌محیطی

د) مسائل زمینه‌ای حکمرانی محیط زیست

 1. عدم تبیین مناسب ارزش‌های حفاظت محیط زیست در دین اسلام
 2. چالش‌های توسعه دیپلماسی محیط زیست
 3. تعامل با کشورهای منطقه در حلّ بحران‌های زیست‌محیطی
 4. چگونگی الحاق به کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی محیط زیست
 5. نفوذ جهت‌گیری‌های سیاسی در سازمان حفاظت محیط زیست

سیاست‌نامه‌های محیط زیست 


منابع

 

ردیف

عنوان اثر

نوع اثر

سال انتشار

پدید‌آورنده/گان

انتشارات

1

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سند

1368

شورای قانون اساسی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

2

سیاست‌های کلّی محیط زیست ایران

سند

1394

رهبری/ مجمع تشخیص مصلحت نظام

پایگاه رسمی اینرنتی مقام معظّم رهبری

3

 سند ملی محیط زیست ایران

سند

1391

شورای عالی انقلاب فرهنگی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

4

بخش زیست‌محیطی قانون برنامه ششم توسعه کشور

سند

1395

مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

5

راهبرد سیاستگذاری زیست‌محیطی کشور در بستر نظریات متعارف تصمیم‌گیری عمومی

مقاله

1394

حسین اصلی‌پور و همکاران

فصلنامه علمی پژوهشی مجلس و راهبرد

6

تحلیل ساختاری-تفسیری سیاستگذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی (مورد مطالعه: مسائل زیست‌محیطی کشور)

مقاله

1397

حسین اصلی‌پور و همکاران

فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت

7

تبیین الگوی بومی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

مقاله

1393

حسین اصلی‌پور و همکاران

فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی

8

الگوی بومی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور

رساله دکتری

1393

حسین اصلی‌پور

دانشگاه علامه طباطبائی

9

اولویت بندی عوامل موثر بر تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور

مقاله

1396

علیرضا معطوفی و همکاران

فصلنامه علمی پژوهشی مجلس و راهبرد

10

نظام حقوقی ایران و مسئله سیاست گذاری زیست محیطی

مقاله

1391

محسن عبداللهی و همکاران

فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد

11

طراحی مدلی برای اجرای خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی در ایران

مقاله

1397

بهروز ممیوند و همکاران

فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی

12

نقش حکمرانی خوب و اندازه دولت بر روی عملکرد محیط‌زیست در کشورهای منتخب جهان

مقاله

1396

یوسف محمدزاده و همکاران

فصلنامه علمی پژوهشی محیط شناسی

13

Institutional interaction in global environmental governance: synergy and conflict among international and EU policies

کتاب

2006

Sebastian Obertha & et.al

MIT Press

14

Emerging Forces in Environmental Governance

کتاب

2004

Norichika Kanie

United Nations University Press

15

Global Environmental Governance: Options & Opportunities

کتاب

2002

Daniel C. et.al

Yale School

16

Adaptive Capacity and Environmental Governance

کتاب

2010

Ryan Plummer et.al

Springer-Verlag Berlin Heidelberg

17

Environmental Governance Reconsidered: Challenges, Choices, and Opportunities

کتاب

2004

Robert Durant et.al

MIT Press

18

Institutional Dynamics in Environmental Governance (Environment & Policy)

کتاب

2006

Bas Arts et.al

Springer

19

International Organizations in Global Environmental Governance (Routledge Research in Environmental Politics)

کتاب

2009

Frank Biermann et.al

Routledge

20

Environmental Governance: The Challenge of Legitimacy and Effectiveness

کتاب

2012

Karl Hogl et.al

Edward Elgar Pub

21

Institutional Dynamics in Environmental Governance

کتاب

2006

Pieter Leroy et.al

Springer Netherland

22

Environmental Governance in Europe and Asia: A Comparative Study of Institutional and Legislative Frameworks

کتاب

2012

Jona Razzaque

Routledge

23

State and Environment: The Comparative Study of Environmental Governance

کتاب

2014

Andreas Duit

MIT Press

24

The Policy Process in International Environmental Governance

کتاب

2011

Sheila Aggarwal-Khan

Palgrave Macmillan UK

25

Chinese Environmental Governance: Dynamics, Challenges, and Prospects in a Changing Society

کتاب

2013

Bingqiang Ren et.al

Palgrave Macmillan US

26

Environmental Governance in Latin America

کتاب

 

Fábio de Castro et.al

Palgrave Macmillan UK

27

Environmental Policy and Governance in China

کتاب

2017

Hideki Kitagawa

Springer Japan

28

Urban Environmental Governance in India

کتاب

2018

K.V. Raju et.al

Springer International Publishing

29

Global Environmental Governance: Social-Ecological Perspectives

کتاب

2019

Karl Bruckmeier

Springer International Publishing

30

Varieties of Governance: Dynamics, Strategies, Capacities

کتاب

2015

Capano, Howlett & Ramesh

Palgrave Macmillan UK

31

Environmental Governance

مقاله

2017

Benson & Jordan

Environment & Technology