حکمرانی مناطق آزاد و تجاری

تعداد بازدید:۷۰۴۶
حکمرانی مناطق آزاد و تجاری

نظام مسائل مناطق آزاد و تجاری


سیاست‌نامه‌های مناطق آزاد و تجاری


منابع

 

ردیف

عنوان

سال

نویسندگان

انتشارات

1

روابط متقابل پارک های علم و فناوری و مناطق آزاد تجاری در فرآیند توسعه مبتنی بر دانش

-

مجید متقی طلب،  روح ا… قهرمانی چابک،  فاطمه بلالایی

پارک علم و فناوری استان گیلان

2

پیامدهای انتظامی- امنیتی ایجاد مناطق آزاد تجاری در استان کردستان (موردمطالعه: بانه و مریوان)

1397

محسن قادرمزی، عباس مسعودی، وفا مهدی زاد، امیرحسین محمدپناه

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی

3

بررسی تأثیر ایجاد منطقه آزاد ارس بر رفاه اجتماعی جامعه محلی از منظر ساکنان

1397

علی شکوری ؛ حسن امیدی

توسعه محلی

4

مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری - صنعتی (کتاب)

1397

-

چتر دانش

5

مسئله شناسی پایداری در منطقه آزاد اروند

1397

سجاد فتاحی

مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

6

توسعه مناطق آزاد تجاری در بستر نظام اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: منطقه چابهار)

1396

 عادل پیری سارمانلو

پژوهش ملل

7

نقش مناطق آزاد تجاری ، بازرگانی و سیاسی در گسترش تجارت بین الملل و روابط سیاسی کشورها (مطالعه موردی قشم)

1396

مسعود جزء جهانشاهی ؛ سجاد علی فرجا؛ عباس نجفی؛ علی ناصری منش

نگرش های نو در جغرافیای انسانی

8

طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران

1396

غلامحسین خورشیدی ، بهمن حاجی پور ، شهریار عزیزی، حمید حنظل عیدانی

نشریه پژوهشنامه بازرگانی

9

تأثیر منطقه آزاد تجاری بر گردشگری منطقه (مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری – صنعتی) ماکو

1396

وحیده کاووسی

دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه

10

تأثیر مناطق آزاد بر تجارت بین¬المللی ؛ مطالعه موردی منطقه آزاد کیش

1396

بهمن احمدزاده ،  حیدر لطفی

نشریه نگرش های نو در جغرافیای انسان

11

بررسی عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی

1396

کوثر یوسفی،  مصطفی حیدری

نشریه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

12

مقایسه تطبیقی اثرات قاچاق کالا بر توسعه نواحی روستایی (موردپژوهی: مناطق تجاری ده شیخ فارس و گچین هرمزگان)

1396

علی اکبر عنابستانی، محبوبه نامدار

پژوهش های روستایی

13

ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران

1396

مهدی هداوند، عزیزالله فضلی

حقوق اداری

14

بررسی توانمندی های راهبردی منطقه آزاد چابهار در راستای وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی ایران (از منظر داخلی، منطقه ای و بین المللی)

1396

سید عباس احمدی، ابراهیم احمدی

راهبرد

15

اولویت بندی مناطق آزاد تجاری ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه

1396

حسن باباپور، عالیه کاظمی

سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

16

نقش و تاثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تاکید بر منطقه آزاد چابهار به منظور ارائه مدلی فرا منطقه ای برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران

1396

حیدر لطفی،  علی ابراهیمی، عباس نجفی، سجاد عالی فرجا

نشریه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

17

قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) در مناطق آزاد تجاری ایران با توجه به اخلاق اسلامی

1396

رضا نیکخواه سرنقی ،  مهدی شیدائی گورچین قلعه

نشریه پژوهش های اخلاقی

18

بررسی چگونگی تأثیر طراحی محیطی بومی بر گردشگری روستایی

1396

عطازاده، ابراهیم؛ محمودی زرندی، مهناز

فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری

19

فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ایران (علمی - کاربردی) (کتاب)

1396

حیدر عالیشوندی

اندیشه عصر، اندیشه سبز نوین

20

نقش منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در توسعه اقتصادی(کتاب)

1396

سارا کمال پور

نگارستان غرب

21

بررسی نقش ایجاد منطقه آزاد ارس بر میزان سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده های ساکن در محدوده این منطقه (کتاب)

1396

حسین قانعی

آذرگان

22

بررسی نقش مناطق آزاد در بسترسازی برای اجرای محورهای درونزایی و برونگرایی اقتصاد مقاومتی

1395

پگاه محمدی امید عارفی

مجله اقتصادی سال شانزدهم

23

مناطق آزاد تجاری و صنعتی و تأثیر آن بر توسعه منطقه خلیج فارس

1395

سیدعلی اکبر هاشمی راد

نشریه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس

24

ارزیابی آثار اعطای معافیت مالیاتی  در مناطق آزاد تجاری ایران (قشم، کیش، چابهار)

1395

علی عسگری ،  تینا جعفری

نشریه اقتصاد مالی

25

افزایش کارایی اقتصادی کشور با ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری – صنعتی

1395

خزاییان خیزران، کاظمی مهین دخت

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21

26

تأثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و روستائی سلفچگان

1395

غلامرضا لطیفی محمدعلی قائم پور

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

27

سنجش رابطه بین توسعه اشتغال و ارتقای امنیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی(مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری  صنعتی بندر انزلی)

1395

یوسف بهرامی؛ مهتاب خوش منش

Journal Management System

29

بررسی دیدهبان جهانی کارآفرینی( GEM ) درمناطق آزاد تجاری و توسعه منطقه ای

1395

خسروی کتولی فاطمه,خسروی کتولی عالمه

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

30

ژئوپولوتیک و مناطق آزاد ، معماری جدید قدرت و امنیت در دریای عمان

1395

حسین ربیعی

فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی

31

تحلیل اثرات منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار بر ابعاد اقتصادی و فیزیکی شهر چابهار

1395

اسماعیل رحمانی؛ زهره هادیانی

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

32

ارزیابی چالشها و فرصتهای ایجاد شهر خلاق در مناطق آزاد تجاری (مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری ارس)

1395

احمد پوراحمد؛ اکبر حمیدی؛ ابراهیم فرهادی ؛ مهدی حسین پور

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

33

نقش گردشگری درتوسعه اقتصادی، اشتغال و محرومیت زدایی درسواحل و جزایرخلیج فارس (مطالعه موردی: منطقه آزاد قشم)

1395

شالچیان رابع نرگس

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس

34

تحلیل اثرات منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار بر ابعاد اقتصادی و فیزیکی شهر چابهار

1395

اسماعیل رحمانی ؛ زهره هادیانی

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

35

بررسی عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس از منظر صادرات

1395

حسین عباسی اسفنجانی، حسین میرزائی، مهدیه احمدی کمالی

نشریه بررسی های بازرگانی

36

چالش ها و رهیافت های مناطق آزاد اقتصادی (کتاب)

1395

شاپور ممتحن فخرانی

رویان پژوه

37

انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری: نحوه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، نحوه ثبت شرکت در مناطق آزاد (کتاب)

1395

محمود محبی

خرسندی

38

مناطق آزاد تجاری: بررسی چالشهای مربوط به قوانین و سیاستها، ریسک اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری (کتاب)

1395

امیر لطفی نژاد

تایماز

39

قشم از نگاه سوئکو (کتاب)

1395

مژگان دستفال

ارباب قلم

40

ارزیابی نقش و اثر مناطق آزاد بر مدیریت یکپارچه¬ی مناطق ساحلی نمونه موردی: منطق¬هی آزاد تجاری- صنعتی انزلی

1394

رضا احمدیان؛ محمد رضا شامی

فصلنامه ساختار و کارکرد شهری

41

تأثیر مناطق آزاد تجاری در توسعه صادرات ایران

1394

آذر امید ،  بروجی کوروش

کنگره پیشگامان پیشرفت

42

بررسی میزان تحقق حاکمیت شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری اروند

1394

رحیلی مهسا ،  شمس امیر میلاد

همایش ملی حاکمیت شرکتی

43

ارزیابی مناطق آزاد ایران به لحاظ جذب گردشگر و توسعه زیرساخت های گردشگری؛ مطالعه موردی: منطقه آزاد قشم

1394

یعقوب زاده رحیم, عمویی صدرا, جانبابانژاد محمدحسین

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس

44

بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد سازمان مناطق ازاد

1394

میرکازهی ریگی آسیه

کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

45

بررسی عوامل شکل گیری سرریزهای فناورانه حاصل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران

1394

مهیار خادم ،  محمدرضا رضوی،  یگانه سادات موسوی جهرمی

نشریه مدیریت نوآوری

46

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP

1394

حبیب اله سالارزهی ،  آرمینا میرزاده

نشریه پژوهش های مدیریت عمومی

47

تبیین اهمیت ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی در راستای ارتقای اقتصادی منطقه آزاد ارس

1394

علی ولیقلی زاده

نشریه ژئوپولیتیک

48

تحلیل فضای وابستگی و فضاهای پیوستگی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

1394

دکتر یاشار ذکی، دکتر علی ولیقلی زاده ، دکتر بهادر زارعی

نشریه جغرافیا و آمایش شهری

49

مناطق آزاد و سرمایه گذاری (مطالعه موردی: منطقه آزاد انزلی)

1394

سیده فاطمه فاضلی

آرنا

50

جهانی سازی اقتصاد کشور در آینه مناطق آزاد (کتاب)

1394

توحید شوطی

پرستوی سپید

51

بررسی سیاست ها و راهبردهای توسعه گردشگری در مناطق آزاد تجاری با تاکید بر نظم و امنیت اجتماعی: مطالعه موردی منطقه آزاد قشم

1393

سید علی پور، سید خلیل؛ رستم گورانی، ابراهیم؛ حسینی، سید مهدی؛

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی

52

ارایه راهکارهایی جهت بهبود فرآیند صادرات مجدد در مناطق آزاد تجاری کشور

1393

امیر میلاد شمس ،  بلقیس باوی

اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

53

نقش مناطق آزاد تجاری – صنعتی در توسعه اقتصاد ملی

1393

کوروش بروجی

همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

54

نقش مناطق آزاد تجاری – صنعتی در فرآیند متنوع سازی اقتصاد مبتنی بر نفت

1393

بروجی کوروش ،  کیانرسی سمانه

کنگره پیشگامان پیشرفت

55

ارزیابی اثرات گردشگری ساحلی بر مناطق روستایی جزایر جنوب کشور با تکیه بر نظرسنجی از روستاییان نمونه موردی روستای لافت در جزیره قشم

1393

زهراسادات (سعیده) زرآبادی ، حوریه باقری

اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار

56

عوامل موثر بر توانمندسازی صادرات منطقه آزاد ارس

1393

جعفر موسالو

سازمان منطقه آزاد ارس

57

استراتژی توسعه تجارت با رویکرد ترجیحی خوشه ای در فعالیت های خدمات بازرگانی در منطقه آزاد ارس

1393

جعفر موسالو

سازمان منطقه آزاد ارس

58

بررسی نقش منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در ایجاد همگرایی تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه

1393

احمد اسدزاده ،  فاطمه عبداله زاده نوبریان

نشریه نظریه های کاربردی اقتصاد

59

امکان سنجی تبدیل بندرعباس به بندر آزاد تجاری- صنعتی

1393

جعفر سیاره، حمیدرضا تهمک، محمود منصوری رودی، سبحان ایرانشاهی

نشریه اقیانوس شناسی

60

پهنه بندی زمین برای توسعه شهری بخش مرکزی منطقه آزاد ارس با استفاده از مدل AHP

1393

شهریور روستایی ،  اکبر اصغری زمانی ، علی زلفی

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی

61

بررسی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

1393

سیاب ممی پور، زهرا بشارتی، داوود بهبودی

نشریه اقتصاد و توسعه منطقه ای

62

منتخبی از مناطق آزاد صنعتی - تجاری ایران و جهان (کتاب)

1393

داریوش پورسراجیان

امیر سیدعلی زاده

63

سنجش شاخصهای توسعه پایدار منطقهای در استان آذربایجان غربی با بهره گیری از مدل تحلیل تشخیص و نشانگرهای فازی

1393

مصطفی محمدی ده چشمه، هادی علیزاده

مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای

64

بررسی و تحلیل اهمیت ژئواکونومیک مناطق آزاد ترکیه برای منطقه آزاد ارس

1392

علی ولی قلیزاده ، یاشار ذکی

فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

65

ارزیابی مناطقِ آزاد اقتصادی در ایران: عملکرد و مشخصه های اصلی منطقه آزاد ماکو در پیشرفت اقتصادی کشور

1392

کریمخانی فرهاد

کنگره پیشگامان پیشرفت

66

بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی

1392

ابراهیم رستم گورانی؛ مریم بیرانوند زاده؛ سیددانا علی زاده؛ مهدی حشمتی جدید

آمایش سرزمین

67

نقش منطقه گرایی اقتصادی در ارتقاء اصول و مبانی تجارت جهانی : ارزیابی عملکرد اتحادیه اروپا و موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی

1392

حسینی، سیده لطیفه

سیاست جهانی

68

بررسی نقش مناطق آزاد تجاری بر گسترش گردشگری و اثرات زیست محیطی گسترش آن بر سواحل در چارچوب توسعه پایدار قشم

1392

میرزایی قلعه فرزاد,عمویی صدرا,شماعی علی,دالوند محمدجواد

همایش ملی خلیج فارس

69

معرفی شرکت های بیمه ای مناطق آزاد

1392

امیر بهرامی

تازه های جهان بیمه

70

نقش عوامل سیاسی- امنیتی در توسعه نیافتگی منطقه آزاد چابهار

1392

دکتر علیرضا محرابی ،  هاشم امیری

نشریه ژئوپولیتیک

71

ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

1392

دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی ،  بهار عبداله

نشریه معماری و شهرسازی ایران

72

بررسی تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی: مطالعه مورد مناطق آزاد ایران (کتاب)

1392

علیرضا بهمنی

هزاره ققنوس

73

(کتاب)1000 نکته دانستنی از قوانین مناطق آزاد

1392

علیرضا بهمنی

هزاره ققنوس

74

اهمیت ژئوپلتیکی مناطق آزاد (منطقه قشم) (کتاب)

1392

محمودرضا شهروی، حیدر لطفی (زیرنظر)، راهب عارفی (زیرنظر)

راشدین

75

مقایسه تطبیقی توریسم در مناطق آزاد چابهار و دبی

1391

محمود بلوچی ،  علی اکبر محمدی

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

78

بررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران

1391

دکتر زهرا پورزمانی ،  بابک نادری بابک نادری

نشریه فصلنامه حسابداری سلامت

79

مسائل نهادی تشکیل نظام های نوآوری منطقه ای در مناطق ویژه اقتصادی ایران : یک مطالعه ترازیابی

1391

سیدمحمدحسین شجاعی ،  مهیار خادم مهیار خادم ،  سیدرضا سلامی

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

80

تعیین اولویتهای سرمایه¬گذاری بخش صنعت در راستای ایجاد منطقه¬ی آزاد تجاری در استان بوشهر

1391

خدیجه نصرالهی،  نعمت الله اکبری، عاطفه احمدی

اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی)

81

نقش بازارچه های مرزی در رشد و توسعه اقتصادی استان کردستان

1391

فیروزی محمدعلی,احمدی عاطفه ,مقامی فرد زینب

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها

82

مقایسه تطبیقی توریسم در مناطق آزاد چابهار و دبی

1391

محمود بلوچی ،  علی اکبر محمدی

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها

83

ارزیابی موانع توسعه گردشگری در مناطق آزاد تجاری با استفاده از مدل SWOT (قشم)

1391

باقری مهدی,خیام پور روح اله,مرادی مهدی

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها

84

اهمیت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه ژئواکونومیکی منطقه آزاد قشم

1391

علی ولیقلی زاده، یاشار ذکی

پژوهش های جغرافیای انسانی

85

(نقش عوامل اقتصادی در ایجاد امنیت پایدار مناطق مرزی (با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان

1391

دارایی مرضیه,عرب فرشته,مختاری بهروز,ریکی علی,رادنیا آیدین

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها

86

بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

1391

اسما کریم یکیا ،  محمد مقدم

نشریه مجله اقتصادی

87

تحلیلی بر پتانسیل های اقلیم گردشگری در منطقه آزاد ارس

1391

حسن ذوالفقاری

نشریه فضای جغرافیایی

88

راهنمای ضوابط زیست محیطی استقرار صنایع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (کتاب)

1391

سیدعمادالدین علوی، فرزاد نژادبهادری، عباس شویدی، سیدمحمد ماجدی

پدیدار اندیشه پارسیان

89

تأثیر عوامل پذیرش ، توانایی و اختیار بر بودجه ریزی عملیاتی مناطق آزاد

1390

زهرا پورزمانی ؛ بابک نادری

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

90

توسعه منطقه ای در نواحی مرزی شمال غربی ایران ارس

1390

محمدباقر قالیباف، مهرداد کرمی

برنامه ریزی و آمایش فضا

91

بررسی تأثیر الگوی دوگانه مدیریت سیاسی فضا بر کارکردهای مناطق آزاد کیش

1390

محمدرضا حافظ نیا، کاظم ذوقی بارانی، زهرا احمدی پور

برنامه‌ریزی و آمایش فضا

92

تأثیر منطقه آزاد چابهار بر توسعه گردشگری حوزه نفوذ آن.

1390

عیسی ابراهیم زاده ، عبدالله آقاسی زاده

جغرافیا و توسعه

93

جایگاه گردشگری در سیاست ها و برنامه های توسعه مناطق آزاد قشم

1390

قادری اسماعیل, فرجی راد عبدالرضا, بروجی سمیرا

جغرافیایی فضای گردشگری

94

تاثیر منطقه آزاد چابهار بر توسعه گردشگری حوزه نفوذ آن با بهره گیری از مدل رگرسیون و آزمون T-test

1390

دکتر عیسی ابراهیم زاده ،  عبداله آقاسی زاده

نشریه جغرافیا و توسعه

95

تدوین راهبرد توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد قشم با استفاده از مدل سوات

1390

محمدتقی امینی، محمدرضا عباسی، علیرضا پیرعلی

نشریه فرآیند مدیریت و توسعه

96

آسیب شناسی مشکلات صنعت گردشگری در مناطق آزاد قشم و چابهار (کتاب)

1390

میلاد استواری

ماه و ما

97

علل و پیامدهای قاچاق کالا در ایران پس از انقلاب

1389

قلی زاده سیدابراهیم, علی پور عباس, ذوقی بارانی کاظم

دانش انتظامی

98

عوامل مؤثر بر عملکرد مناطق آزاد تجاری  صنعتی ایران

1389

دکتر فرج اله رهنورد

فرایند مدیریت و توسعه

99

بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانک های تجاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی (مورد مطالعه  شعب بانک ملت منطقه آزاد کیش)

1389

فروغ رستمیان ،  داود طبسی

نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

101

اثر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد تجاری ایران (87- 1375)

1389

احمد گوگردچیان، سیدکمیل طیبی، فاطمه امینی

نشریه سیاست گذاری اقتصادی

102

چابهار: بهار مناطق آزاد

1389

-

اقتصاد ایران

103

نگرش ژئوپلیتیکی – ژئواکونومیکی بر منطقه آزاد ارس

1389

علی ولی قلی زاده، رضا الله وردی زاده

ژئوپلیتیک

104

چابهار: بهار مناطق آزاد: مشکلات بنادر و مناطق آزاد استراتژیک

1389

-

اقتصاد ایران

105

تاثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

1389

مهدی تقوی ،  مهدی رضایی

نشریه پژوهشنامه اقتصادی

106

روابط کار، قراردادهای کار و مقررات تامین اجتماعی (مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و پارک های علم و فناوری) (کتاب)

1389

محمود نثاری حقیقی فرد

موسسه کار و تامین اجتماعی

107

تأمین مالی واحدهای صنعتی در مناطق آزاد

1388

علی اسلا منیا

مناطق ویژه اقتصادی

108

نقش بنادر در میزان موفقیت مناطق آزاد

1388

محمد تقی رفیعی

مناطق ویژه اقتصادی

109

مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی

1388

ابراهیم التجائی

پژوهشنامه اقتصادی

110

بررسی وضعیت مناطق آزاد اقتصادی ایران و جهان

1388

-

مناطق ویژه اقتصادی

111

الزامات الحقاق ایران به سازمان جهانی تجارت در مناطق آزاد تجاری

1388

فرزاد مرادپور ،  مسعود کمالی اردکانی

پژوهش های تجارت جهانی پاییز و زمستان

112

ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد تجاری ایران با استفاده از روش MADM

1388

عبدالرضا رکن الدین افتخاری،  هدیه وجدانی طهرانی ،  ابراهیم علی رازینی

نشریه مدرس علوم انسانی

113

سیر تکاملی مناطق آزاد و جایگاه آنها در توسعه اقتصادی کشورها با تاکید بر منطقه آزاد چابهار

1388

نجفی مهرداد, ابوطالب پور علی

نشریه دیدگاه

114

مناطق آزاد تجاری: ایران، ترکیه

1388

بهرام دیده ور

مناطق ویژه اقتصادی

115

مشابه سازی مالیات مناطق ویژه اقتصادی با مناطق آزاد

1388

-

مناطق ویژه اقتصادی

116

بررسی تطبیقی سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و مناطق آزاد تجاری صنعتی

1388

محمد تقی رفیعی

مناطق ویژه اقتصادی

117

گردشگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: ضرورت و راهکارها

1388

-

مناطق ویژه اقتصادی

118

بررسی وضعیت مناطق آزاد اقتصادی ایران و جهان

1388

-

نشریه مناطق ویژه اقتصادی

119

تامین مالی واحدهای صنعتی در مناطق آزاد

1388

علی اسلام نیا

مناطق ویژه اقتصادی

120

سیران: نخستین راهنمای گردشگری مناطق آزاد ایران (کتاب)

1388

-

گروه مشاورین فرانگر هزاره سوم

121

ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق

1387

علی اصغر اسفندیاری، سمیره مقدس حسین زاده ،  مجید دلاوری

پژوهشنامه اقتصادی

122

توجیه اقتصادی ایجاد منطقه آزاد تجاری در کردستان

1387

میثم موسایی ،  جمال عزیزیانی فر

نشریه بررسی های بازرگانی

123

بررسی تأثیر موافقتنامه تجارت ترجیحی بر روی توسعه تجارت خارجی با استفاده از مدل اسمارت

1387

دکتر نیکزاد منطقی ،  دکتر مهدی تقوی

نشریه پژوهشنامه اقتصادی

124

ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق

1387

دکتر علی اصغر اسفندیاری، سمیره مقدس حسین زاده، دکتر مجید دلاوری

نشریه پژوهشنامه اقتصادی

125

حقوق کار و تامین اجتماعی: مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و پارک های فناوری (کتاب)

1387

محمود نثاری حقیقی فرد

موسسه کار و تامین اجتماعی

126

بررسی وضعیت مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران از منظر برخی از اهداف مورد انتظار از مناطق آزاد

1386

مهدی رضایی

بررسی های بازرگانی

127

ویژگی ها و عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

1386

آمنه شاددل

بررسی های بازرگانی

128

وضعیت مناطق آزاد امارات متحده عربی با تمرکز بر جبل علی

1386

مهدی رضایی

بررسی های بازرگانی

129

جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای ایران

1385

غلامرضا لطیفی؛ مهرناز امین آقایی

علوم اجتماعی

130

موانع و محدودیتهای توسعه بندر چابهار به عنوان یک منطقه آزاد

1385

ملوک پرتوی

نشریه مجله اقتصادی

131

بررسی تطبیقی حقوق کار در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران، چین، امارات (کتاب)

1384

حسین ابراهیم خانی

آریان

132

نقش مناطق آزاد در توسعه صنایع دریائی ایران

1383

همایون یوسفی

همایش صنایع دریایی ایران

133

سطح بندی و اولویت بندی قابلیت ها و پتانسیل های مناطق آزاد و ویژوه تجاری – صنعتی کشور در توسعه صنایع دریایی کشور

1382

ابوالقاسم اسکندری ، سعید غلامی نتاج،  الهام پیروز

همایش صنایع دریایی ایران

134

تکنولوژی و توسعه انتقال آن به مناطق آزاد تجاری

1382

مهدی نورسینا

نشریه پژوهش های مدیریت راهبردی

135

مناطق اقتصادی ویژه چین  : مدیریت ، عملکرد و چشم انداز آینده

1381

سید محمد علوی نسب

نشریه مجتمع آموزش عالی قم

136

علل توسعه نیافتگی مناطق آزاد ایران

1381

حسن کامران

نشریه تحقیقات جغرافیایی

137

بدون تأمین اعتبارات برای ایجاد زیربناها، مناطق آزاد نمی توانند به اهداف خود برسند

1380

-

نشریه بررسی های بازرگانی

138

تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

1379

کامران فیضی

نشریه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

139

مناطق آزاد ایران بازاری مناسب برای کشورهای آسیای مرکزی و خلیج فارس

1379

-

نشریه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

140

تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران

1379

کامران فیضی

نشریه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

141

نگاهی گذرا به: عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران در توسعه مورد منطقه آزاد چابهار

1378

حسن بیک محمدی

اطلاعات جغرافیایی(سپهر)

142

مناطق آزاد ایران ، تجربه¬ای ناکام و ضرورت بازنگری اساسی

1377

سعید فتح اللهی راد

فرهنگ و تعاون

143

مناطق آزاد تجاری به مثابه اهرمی برای افزایش صادرات کالاهای صنعتی

1377

نفری، اکبر؛ ملایری آشتیانی، الهه؛

آینده پژوهی مدیریت

144

مناطق آزاد بدون تدوین راهبرد توسعه نمی توانند موفق عمل کنند

1377

محمد خوش چهره

نشریه بررسی های بازرگانی

145

مناطق آزاد ایران استعداد تبدیل شدن به مرکز تجارت خاورمیانه را دارد

1377

مرتضی الویری

نشریه بررسی های بازرگانی

146

پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد جهان (منطقه آزاد اقتصادی بیشکک قرقیزستان)

1375

امیرهوشنگ امینی

نشریه نامه اتاق بازرگانی

147

مقالات اقتصادی: پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد (منطقه ها و سرزمین های آزاد آسیا و اقیانوسه)

1375

-

نشریه نامه اتاق بازرگانی

148

اقتصادی: منطقه آزاد قشم؛ مقوله اقتصاد و مقوله امنیت ملی

1375

-

نشریه گزارش

149

پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد: پراکش منطقه ها و سرزمین های آزاد در قاره آمریکا

1375

امیرهوشنگ امینی

نشریه اتاق بازرگانی

150

مقالات اقتصادی: پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد جهان (منطقه ها و سرزمین های آزاد قاره آسیا و اقیانوسیه)

1375

امیرهوشنگ امینی

نشریه اتاق بازرگانی

151

پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد (منطقه ها و سرزمین های آزاد آسیا و اقیانوسیه)

1375

امیرهوشنگ امینی

نشریه اتاق بازرگانی

152

پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد (هنگ کنگ)

1375

امیرهوشنگ امینی

نشریه اتاق بازرگانی

153

مقالات اقتصادی: پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد (منطقه ها و سرزمین های آزاد آسیا و استرالیا)

1375

امیرهوشنگ امینی

نشریه اتاق بازرگانی

154

مقالات اقتصادی: پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد (منطقه ها و سرزمین های آزاد آسیا و استرالیا کره)

1375

امیرهوشنگ امینی

نشریه اتاق بازرگانی

155

پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد (نگرشی بر عملکرد منطقه های آزاد جهان)

1375

امیرهوشنگ امینی

نشریه اتاق بازرگانی

156

پژوهشی در دنیای منطقه ها و سرزمین های آزاد: پراکنش جغرافیایی منطقه های آزاد در جهان

1375

امیرهوشنگ امینی

نشریه اتاق بازرگانی

157

نقش بیمه در تضمین سرمایه گذاری های خارجی در مناطق آزاد

1374

سیاوش سمیعی

نشریه پژوهشنامه بیمه

158

مقالات اقتصادی: پژوهشی درباره دنیای مناطق و سرزمینهای آزاد

1374

-

نشریه نامه اتاق بازرگانی

159

پژوهشی در دنیای مناطق و سرزمین های آزاد

1374

-

نشریه نامه اتاق بازرگانی

160

منطقه آزاد و توسعه اقتصادی

1374

محمدعلی حقی

نشریه بررسی های بازرگانی

161

پژوهشی درباره: دنیای منطقه ها و سرزمین های آزاد (تاریخچه ایجاد و عملکرد منطقه ها و سرزمین های آزاد)

1374

-

نشریه نامه اتاق بازرگانی

162

جایگاه مناطق آزاد در جلب سرمایه های خارجی

1373

-

نشریه نامه اتاق بازرگانی

163

مروری بر قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» - (1) مناطق آزاد در ایران؛ از اندیشه تا عمل

1372

الف. ه امینی

نشریه مجلس و راهبرد

164

نقش مناطق آزاد تجاری- صنعتی در توسعه

1370

ژاله شادی طلب

نشریه نامه علوم اجتماعی

165

بررسی اجمالی موقعیت جزایر و بنادر ایران و مسائل قانونی برای ایجاد مناطق آزاد

1369

-

نشریه مجله اقتصادی

166

نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشورهای در حال توسعه

1369

م کفایتی

نشریه روند

167

بازرگانی داخلی: مناطق آزاد پردازش برای صادرات: امکانات و محدودیتها

1369

-

نشریه بررسی های بازرگانی

168

مناطق آزاد تجاری - صنعتی و تجارب دیگران 3

1369

-

نشریه گزارش

169

مناطق آزاد تجاری - صنعتی و تجارب دیگران 2

1369

-

نشریه گزارش