معرفی جایزه ملی حکمرانی متعالی

تعداد بازدید:۱۵۱۹۳

جایزه ملی حکمرانی متعالی، جایزه‌ای است که هرساله توسط مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به سازمان‌ها و حکمرانان واجد صلاحیت اعطا می گر د د. این جایزه، گستره ملی دارد و حوزه حکمرانی در موضوعات ۱۲ گانه را در بر می گیرد:

 

ساختار

زیربنایی

علم و فناوری

اجتماعی

دفاع

اقتصاد

امنیت

سیاست‌خارجی

قانون و قضا

سیاست‌داخلی

مبانی و اصول

فرهنگی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

همه سازمان‌ها و حکمرانان بخش عمومی می‌توانند در جایزه ملی حکمرانی متعالی ثبت نام نموده و در فرآیند ارزیابی شرکت کنند.

کلید واژه ها: جایزه ملی حکمرانی متعالی