ماموریت ها، اهداف و راهبرد های مدرسه حکمرانی

تعداد بازدید:۲۳۱۲۳

چشم انداز مدرسه حکمرانی

در مسیر تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با نگاه به الزامات حکمرانی در هزاره سوم و بر اساس اصول و ارزش‌های دینی و همچنین بهره‌گیری از تجارب حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران چشم‌انداز مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی عبارتست از:

 

دستیابی به مرجعیت علمی و راهبری نظام آموزش حکمرانی در راستای نیل به تمدن نوین اسلامی

 

‌‌ماموریت های مدرسه حکمرانی شهید بهشتی:

 • آموزش حکمرانان حال و آینده در سطح ملی، فراملی و جهان اسلام
 • تولید علم نافع بومی و نظریه‌پردازی در حوزه حکمرانی اسلامی
 • گفتمان سازی و نهادینه سازی مفاهیم اصیل حکمرانی اسلامی
 • تجزیه و تحلیل و تدوین تجارب حکمرانی جمهوری اسلامی ایران
 • آزمون سیاست‌های اجرایی قبل از پیاده سازی
 • ارائه راه حل‌ها و راهکارها برای مشکلات پیش‌روی دولت

 

اهداف و راهبرد های مدرسه حکمرانی

جهت نیل به چشم‌انداز و تحقق ماموریتهای مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، اهداف و راهبردهای مدرسه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 • تولید علوم دینی حکمرانی از طریق" احصاء ادبیات حکمرانی از منابع اسلامی"
 • نقد و انتشار آثار، نظریه‌ها و ادبیات حکمرانی جهانی از طریق"کرسی‌های نظریه پردازی و آزاداندیشی، گفتمان‌سازی و ترویج تولیدات علمی"
 • تربیت کارگزاران متخصص و متعهد و ارتقاء دانش، منش، نگرش و کنش حکمرانان فعلی کشور از طریق " برگزاری دوره‌های آموزشی تجربی و تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت"
 • ایجاد مهارت و توانمندی علمی و عملی در حکمرانان برای درک، تحلیل و حل مسائل پیچیده از طریق"درگیر کردن فراگیران در مسائل واقعی"
 • اهتمام به حل مسائل و مشکلات پیچیده و در سطح حاکمیت از طریق"تعامل، مشاوره و پژوهش"
 • مدیریت دانش حکمرانی بومی از طریق"تجربه نگاری و مستند سازی حکمرانی ۴۰ ساله اول انقلاب اسلامی"
 • کمک به انتخاب شایسته حکمرانان و مدیران ارشد از طریق"تشکیل بانک اطلاعات حکمرانان و مدیران کلیدی کشور"