مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار می‌کند:

دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت و مقدماتی «مکتب حکمرانی متعالی» (حکمت ۱)

تعداد بازدید:۱۲۲۶۱
دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت و مقدماتی «مکتب حکمرانی متعالی» (حکمت ۱)

ایران عزیز در آستانۀ قرن جدید خورشیدی و در شرایطی که نخستین گام‌های خود را در پنجمین دهۀ انقلاب شکوهمند و غرورآفرین مردمی و دینی خویش بر می‌دارد، برای نیل به تمدن نوین اسلامی، علی‌رغم وجود ظرفیت‌ها و مواهب خدادادی فراوان، با چالش‌ها و نارسایی‌هایی روبروست. برخی از این مشکلات ناشی از آگاهی ناکافی تصمیم گیران در قوای سه‌گانه و فشارهای استکبار جهانی است. بی‌شک برای غلبه بر چنین فشارهایی و دستیابی به اهداف مقدس انقلاب اسلامی لازم است تصمیم‌گیران بر شیوه‌های درست حکمرانی که منبعث از سیرۀ امامین انقلاب است، آگاهی یافته و آن را در همۀ حوزه‌ها به کار ببندند. چنین مهمی جز از طریق آموزش‌های صحیح حکمرانی مبتنی بر مبانی دین مبین اسلام قابل حصول نیست.

مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، با تکیه بر رهنمود‌ها و دستورات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و در راستای بهبود و ارتقاء نظریه‌پردازی و محتواسازی، با رویکردی اسلامی - ایرانی، می‌کوشد تا در پرتو طلیعۀ الهام‌بخش بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی و با بهره‌مندی از استادان و فرهیختگان برجسته در این زمینه، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش مقدماتی کوتاه‌مدت، با عنوان مکتب حکمرانی متعالی (حکمت ۱) نماید.

از همین رو، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی مفتخر است به عنوان اولین مدرسه حکمرانی کشور میزبان تمامی دغدغه‌مندان و علاقه‌مندان به دستیابی به اهداف گام دوم انقلاب، از جمله کارگزاران تقنینی، اجرایی و قضایی، پژوهشگران، دانشگاهیان و … برای شرکت در این دوره‌ها باشد. بنابراین از علاقمندان دعوت می‌شود تا با تکمیل فرم ثبت نام در این دوره‌ها شرکت فرمایند.

لازم به ذکر است که این دوره‌ها برای اولین بار از اول دی ماه سال ۱۳۹۹ و به صورت مجازی و رایگان برگزار و در پایان این دوره نیز، برای شرکت‌کنندگان، گواهی‌نامه معتبر صادر خواهد شد.

 

 

در زیر سرفصل‌ها و عناوین کلی این دوره‌ها معرفی شده است:


نام دوره: حکمرانی آب

سرفصل‌ها و عناوین کلی دوره:

 • مفهوم شناسی حکمرانی آب
 • تبیین درست وضعیت گذشته و کنونی حکمرانی آب در ایران
 • تبیین و تحلیل درست مسئله حکمرانی آب برای دستیابی به توسعه پایدار در ایران
 • شناسایی چالش‌های کنونی حکمرانی آب در ایران
 • تبیین و بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار لزوم دستیابی به نظام حکمرانی متعالی در آب با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 • ارائه راهکارهای مناسب برای نیل به حکمرانی متعالی آب در ایران


نام دوره: حکمرانی اجتماعی

سرفصل‌ها و عناوین کلی دوره:

 • مفهوم شناسی حکمرانی اجتماعی
 • شناسایی شاخص‌های اساسی در نظام حکمرانی اجتماعی متعالی
 • تبیین سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با امکان تحقق نظام حکمرانی اجتماعی متعالی
 • تبیین جایگاه مبارزه با فساد در دستیابی به حکمرانی اجتماعی متعالی
 • تبیین جایگاه مبارزه با فقر و حاشیه نشینی در دستیابی به حکمرانی اجتماعی متعالی
 • تبیین درست جایگاه جامعه مدنی در دستیابی به نظام حکمرانی اجتماعی متعالی
 • تبیین جایگاه سازمان‌های مردم نهاد (سمن ها) در دستیابی به نظام حکمرانی اجتماعی متعالی
 • تبیین جایگاه زنان و خانواده در نظام متعالی حکمرانی اجتماعی
 • تبیین جایگاه نظام کارآمد قانون و قضاء در دستیابی به حکمرانی اجتماعی متعالی
 • تبیین و بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار لزوم دستیابی به نظام حکمرانی متعالی دراجتماعی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 • تبیین وضعیت کنونی و شناسایی موانع و چالش‌های کنونی نظام متعالی حکمرانی اجتماعی در ایران
 • راهکارهای اساسی برای دستیابی به نظام حکمرانی اجتماعی متعالی در ایران


نام دوره: حکمرانی اقتصادی

سرفصل‌ها و عناوین کلی دوره:

 • مفهوم شناسی حکمرانی اقتصادی
 • تبیین درست جایگاه اقتصادی ایران
 • جایگاه قوانین داخلی و بین المللی در تحقق حکمرانی اقتصادی متعالی
 • جایگاه صنعت توریسم در تحقق حکمرانی اقتصادی متعالی
 • جایگاه نظام مالیاتی و گمرکی در تحقق حکمرانی اقتصادی متعالی
 • جایگاه بانک‌ها در تحقق حکمرانی اقتصادی متعالی
 • تبیین جایگاه اقتصاد مقاوتی در دسیابی به حکمرانی اقتصادی متعالی
 • شناسایی پیشران‌های کلان اقتصادی برای دستیابی به حکمرانی اقتصادی متعالی
 • شناسایی موانع و چالش‌های کنونی نظام اقتصادی در کشور برای دستیابی به حکمرانی اقتصادی متعالی
 • ارائه راهکارهای مناسب برای دستیابی به حکمرانی اقتصادی متعالی
 • تبیین و بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار لزوم دستیابی به نظام حکمرانی متعالی اقتصادی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 • نقش برنامه‌های توسعه در حکمرانی اقتصادی
 • نظام بودجه ریزی مناسب برای نیل به نظام حکمرانی اقتصادی متعالی


نام دوره: حکمرانی انرژی

سرفصل‌ها و عناوین کلی دوره:

 • مفهوم شناسی حکمرانی انرژی
 • تبیین درست وضعیت کنونی حکمرانی انرژی در کشور
 • شناسایی مؤلفه‌های اساسی انرژی و تاثیر آنها در دستیابی به توسعه پایدار
 • شناسایی و معرفی انرژی‌های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر
 • جایگاه فناوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر
 • تبیین رابطه میان اقتصاد و انرژی
 • تبیین رابطه ارزهای دیجیتال و انرژی
 • جایگاه بهره گیری از انرژی‌های پاک در آینده برای نیل به توسعه پایدار
 • تبیین اهمیت و جایگاه دیپلماسی انرژی در دستیلبی به حکمرانی متعالی انرژی
 • تبیین رابطه میان محیط زیست و انرژی در زمینه دستیابی به حکمرانی متعالی انرژی
 • تبیین اهمیت جایگاه حکمرانی متعالی در انرژی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب


نام دوره: حکمرانی سیاسی

سرفصل‌ها و عناوین کلی دوره:

 • مفهوم شناسی حکمرانی سیاسی
 • تبیین و بررسی جایگاه کنونی حکمرانی سیاسی در کشور
 • شناسایی موانع و چالش‌های اساسی در دستیابی به نظام حکمرانی سیاسی متعالی
 • جایگاه فقه و اندیشه دینی در دستیابی به نظام حکمرانی سیاسی متعالی
 • تبیین جایگاه سیاست خارجی و دیپلماسی در دستیابی به نظام متعالی حکمرانی سیاسی
 • تبیین جایگاه نظام دفاعی امنیتی در دستیابی به حکمرانی سیاسی متعالی
 • تبیین جایگاه مشارکت سیاسی آگاهانه در دستیابی به حکمرانی سیاسی متعالی
 • تبیین جایگاه تحزب در دستیابی به حکمرانی سیاسی متعالی
 • بررسی جایگاه کرسی‌های آزاد اندیشی و تضارب آراء در دستیابی به حکمرانی سیاسی متعالی
 • بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های نظام حکمرانی ولایی
 • تبیین و بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار لزوم دستیابی به نظام حکمرانی متعالی سیاسی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی


نام دوره: حکمرانی علم، فناوری و نوآوری

سرفصل‌ها و عناوین کلی دوره:

 • مفهوم شناسی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری
 • تبیین وضعیت کنونی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در کشور
 • تبیین و بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار لزوم دستیابی به نظام حکمرانی متعالی در علم، فناوری و نوآوری با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 • شناسایی و معرفی چالش‌های کنونی برای دستیابی به حکمرانی متعالی علم، فناوری و نوآوری در کشور
 • تبیین رابطه میان اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار در زمینه دستیابی به حکمرانی متعالی در علم، فناوری و نوآوری
 • شناسایی و معرفی ساختارهای مناسب دولتی و غیر دولتی برای فراهم ساختن حکمرانی متعالی علم، فناوری و نوآوری در کشور
 • ارائه راهکارها و پیشنهادها برای نیل به حکمرانی علم، فناوری و نوآوری متعالی در کشور


نام دوره: حکمرانی فرهنگی

سرفصل‌ها و عناوین کلی دوره:

 • مفهوم شناسی حکمرانی فرهنگی
 • شناسایی مؤلفه‌های اساسی فرهنگی در جامعه ایران
 • بررسی نظریه‌های مختلف برجسته در زمینه رفتارشناسی‌های مردمی در ایران
 • تبیین درست وضعیت کنونی حکمرانی فرهنگی در کشور با توجه به ساختارهای کنونی
 • شناسایی مؤلفه‌های ملی و اسلامی فرهنگی برای دستیابی به نظام مطلوب حکمرانی فرهنگی
 • امکان سنجی نیل به حکمرانی متعالی با توجه به مؤلفه‌ها و ساختارهای فرهنگی کنونی در جامعه ایران
 • تبیین و بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار لزوم دستیابی به نظام حکمرانی متعالی فرهنگی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی


نام دوره: حکمرانی فضای مجازی

سرفصل‌ها و عناوین کلی دوره:

 • مفهوم شناسی حکمرانی فضای مجازی
 • تبیین شرایط کنونی حکمرانی فضای مجازی در کشور
 • تبیین و بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار لزوم دستیابی به نظام حکمرانی متعالی درفضای مجازی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 • جایگاه حکمرانی فضای مجازی در دستیابی به امنیت و توسعه پایدار
 • بررسی قوانین داخلی و جهانی فضای مجازی برای فهم امکان سنجی برقراری حکمرانی متعالی فضای مجازی
 • جایگاه فیلترینگ در مسیر دستیابی به حکمرانی متعالی فضای مجازی
 • چالش‌های کنونی کشور برای دستیابی به حکمرانی متعالی فضای مجازی
 • راهکارهای مناسب برای دستیابی به حکمرانی متعالی فضای مجازی


نام دوره: حکمرانی کشاورزی

سرفصل‌ها و عناوین کلی دوره:

 • مفهوم شناسی حکمرانی کشاورزی
 • تبیین وضعیت تاریخی وکنونی حکمرانی کشاورزی در کشور
 • تبیین و بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار لزوم دستیابی به نظام حکمرانی متعالی در کشاورزی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 • جایگاه تشکل‌های غیر دولتی در دستیابی به نظام متعالی حکمرانی کشاورزی
 • تبیین نظام استاندارد سازی مطلوب برای دستیابی به نظام حکمرانی متعالی در صنعت کشاورزی
 • تبیین جایکاه حوزه بازرگانی و تجاری سازی در دستیابی به نظام متعالی حکمرانی کشاورزی
 • کاهش تصدی گری دولت و گسترش نظام نظارت در دستیابی به نظام متعالی حکمرانی کشاورزی
 • طراحی الگویی کارآمد متناسب با ویژگی‌های جغرافیایی کشور در حوزه‌های کشت و.. برای دستیابی به حکمرانی متعالی در صنعت کشاورزی
 • تبیین قوانین حقوقی و قضایی موجود در راستای امکان سنجی نیل به نظام حکمرانی متعالی در کشاورزی


نام دوره: حکمرانی محلی

سرفصل‌ها و عناوین کلی دوره:

 • مفهوم شناسی حکمرانی محلی
 • شناسایی شاخص‌ها و مؤلفه‌های حکمرانی محلی متعالی
 • تبیین وضعیت کنونی حکمرانی محلی در کشور با توجه به زیرساخت‌های قانونی
 • بررسی و تحلیل قومیت‌های گوناگون در امکان سنجی واگذاری حکمرانی محلی به آنها
 • بررسی و تبیین جایگاه اقلیت‌های مذهبی در امکان سنجی واگذاری حکمرانی محلی به آنها
 • تبیین و بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار لزوم دستیابی به نظام حکمرانی متعالی محلی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی


نام دوره: حکمرانی محیط زیست

سرفصل‌ها و عناوین کلی دوره:

 • مفهوم‌شناسی حکمرانی محیط زیست
 • تبیین درست جایگاه محیط زیست در دستیابی به توسعه پایدار
 • تبیین و تحلیل قوانین داخلی و بین‌المللی در امکان سنجی و دسترسی به حکمرانی متعالی در این زمینه
 • شناسایی و واکاوی نقش بازیگران دولتی و غیر دولتی در دستیابی به حکمرانی متعالی محیط زیست
 • شناسایی چالش‌های موجود زیست محیطی در مسیر دستیابی به حکمرانی متعالی محیط زیست
 • تبیین و بررسی عوامل مهم و تأثیرگذار لزوم دستیابی به نظام حکمرانی متعالی در محیط زیست با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 • ارائه راهکارهای شایسته و مناسب برای نیل به حکمرانی متعالی در محیط زیست

کلید واژه ها: دوره‌های کوتاه‌مدت حکمت حکمرانی متعالی مکتب حکمرانی متعالی


نظر شما :

جعفر ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۱
سلام. دوره ها هنوز آغاز نشده؟ من ثبت نام کردم اما هنوز پیامی نیامده است
پاسخ مدیر سایت ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۲۰:۳۲

سلام. مطابق با برنامه قرار بود زمستان برگزار شود و تا به الان ۶ دوره برگزار شده است.

سلام هزینه ها چقدر است؟ ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۷:۲۳
هزینه های دوره چقدر است؟
پاسخ مدیر سایت ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۸:۵۵

این دوره‌ها رایگان است.

علی‌محمد علوی ۰۹ دی ۱۳۹۹ | ۲۲:۴۳
با سلام دوره های حکمرانی سایبری و فناوری چه موقعی برگزار میشود؟ متشکرم
پاسخ مدیر سایت ۱۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۶

سلام. اعلام خواهد شد

ابراهیم طاهری ۲۷ آذر ۱۳۹۹ | ۲۱:۰۷
با تشکر از عوامل اجرایی برگزار کننده دوره نزدیک به یکسال است که با مدرسه حکمرانی اشنا شدم دوره های با کیفیت عالی برگزار می نمایند
کرمانی رضا ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۶
دوره عالی است
سعید نادری ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | ۲۱:۱۱
برنامه بسیار خوب و لازمی است و داعا خیلی کار خوبی کرده که این کار را کرده، من داوطلب شرکت در برنامه حکمرانی انرژی هستم، در این زمینه پیشنهادهایی نیز دارم