اطلاعیه‌ها

ثبت نام دوره جدید اعتبار نامه عالی حکمرانی

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، دوره اعتبارنامه عالی حکمرانی دانشجو می پذیرد

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، دوره اعتبارنامه عالی حکمرانی با شرایط زیر برگزار می‌کند.

ادامه مطلب
اطلاعیه شماره ۱

قابل توجه داوطلبان محترم آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) حکمرانی مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی (ره)

آزمون ورودی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی براساس برنامه زمانی پیش بینی شده در روز پنجشنبه مورخه ۳/۱۰ /۱۴۰۳، از ساعت ۸ تا ۱۲ در محل آزمون به آدرس: "تهران - اتوبان شهید بابایی (شرق به غرب)، بعد از پل بزرگراه شهید باقری، دانشگاه عالی دفاع ملی" برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره کارشناسی ارشد

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی به منظور تربیت، آموزش و ارتقای توانمندی کارکنان حائز شرایط سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور جهت احراز مشاغل حکمرانی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه (سنجش علمی و ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و مدیریتی) در مقطع کارشناسی ارشد در چهار رشته؛ حکمرانی اجتماعی حکمرانی فرهنگی حکمرانی اقتصادی حکمرانی تربیتی (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳ به شیوه آموزشی - پژوهشی دانشجو می‌ پذیرد.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره دکتری تخصصی حکمرانی

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی دانشجو می پذیرد

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از طریق آزمون کتبی و مصاحبه علمی (سنجش عملی و ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی) در چهار رشته؛ دکتری تخصصی حکمرانی اجتماعی، دکتری تخصصی حکمرانی فرهنگی، دکتری تخصصی حکمرانی اقتصادی دکتری تخصصی حکمرانی تربیتی (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به شیوه آموزشی - پژوهشی دانشجو می‌ پذیرد.

ادامه مطلب
پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی حکمرانی (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برای سال تحصیل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در مقطع دکتری تخصصی حکمرانی (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دانشجو می‌پذیرد:

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در مقطع دکتری تخصصی حکمرانی (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از طریق آزمون اختصاصی دانشجو می‌پذیرد:

ادامه مطلب
برگزاری دوره اعتبارنامه عالی حکمرانی

برگزاری دوره اعتبارنامه عالی حکمرانی

یکی از وظایف عمده مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی برای افزایش دانش و مهارت‌های حکمرانی مدیران و مسئولان فعلی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای کشور به منظور کمک به کارآمدی نظام حکمرانی کشور است. برای تحقق این مهم، مدرسه اقدام به طراحی دوره اعتبارنامه عالی حکمرانی برای بهمن ماه نموده است.

ادامه مطلب
مراسم رونمایی از  کتاب حکمت و فقه حکمرانی اثر استاد عبدالحسین خسرو پناه در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی
رونمایی از کتاب حکمت و فقه حکمرانی اثر استاد عبدالحسین خسرو پناه

مراسم رونمایی از کتاب حکمت و فقه حکمرانی اثر استاد عبدالحسین خسرو پناه در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار می نماید؛ مراسم رونمایی از کتاب حکمت و فقه حکمرانی اثر استاد عبدالحسین خسرو پناه

ادامه مطلب