سومین دوره از دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت و پیشرفته «مکتب حکمرانی متعالی» (حکمت ۲)

دوره حکمرانی اجتماعی

تعداد بازدید:۳۶۴۷
دوره حکمرانی اجتماعی

سومین دوره از دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت و پیشرفته «مکتب حکمرانی متعالی» (حکمت ۲) با عنوان حکمرانی اجتماعی برگزار خواهد شد.

استاد دوره:

  • دکتر محمدجواد نصرالله زاده (جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی‌‌‌‌‌‌‌)


ردیف

موضوع جلسه

زمان برگزاری

فایل ارائه

فایل صوتی

۱

جلسه اول

یکشنبه

۲۴ بهمن ۱۴۰۰

۱۶ تا ۱۸

دانلود

دانلود

۲

جلسه دوم

سه‌شنبه

۲۶ بهمن ۱۴۰۰

۱۶ تا ۱۸

دانلود

دانلود

۳

جلسه سوم

چهارشنبه

۲۷ بهمن ۱۴۰۰

۱۶ تا ۱۸

دانلود

دانلود

۴

جلسه چهارم

پنجشنبه

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

۱۶ تا ۱۸

دانلود

دانلود

کلید واژه ها: حکمرانی اجتماعی اجتماعی دکتر محمدجواد نصراله‌زاده دوره‌های کوتاه‌مدت


نظر شما :