مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت پژوهش


گام اول انقلاب در همایش ملی حکمرانی نقد و بررسی می‌شود
معاون پژوهش مدرسه حکمرانی شهید بهشتی:

گام اول انقلاب در همایش ملی حکمرانی نقد و بررسی می‌شود

دکتر غلامرضا سلیمی، معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی گفت: در اولین همایش ملی حکمرانی اسلامی، حکمرانی در گام اول انقلاب در حوزه‌های مختلف را نقد و بررسی می‌کنیم تا بدانیم در گام دوم چگونه به صورت متعالی حرکت کنیم.

ادامه مطلب