زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱

نشست تخصصی ۱۶: «تنوع‌بخشی به منابع و اثربخشی به مصارف صندوق توسعه ملی»

تعداد بازدید:۱۹۶۸
نشست تخصصی ۱۶: «تنوع‌بخشی به منابع و اثربخشی به مصارف صندوق توسعه ملی»

نشست تخصصی ۱۶: «تنوع‌بخشی به منابع و اثربخشی به مصارف صندوق توسعه ملی»

 

سخنرانان:

  • دکتر قدرت طاهری (مدیرکل اسبق دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مرکز آمار ایران)

  • مهندس محسن راجی اسدآبادی (مدیرکل اسبق دفتر ارزیابی برنامه‌های بخش خدمات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها)

دبیر نشست:

  • محمدمهدی بخشی (کارشناس آمار و برنامه‌ریزی و مدیر اسبق حوزه ریاست صندوق توسعه ملی، مسئول دبیرخانه نشست‌های همایش)

 

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱

لینک ورود:

scvm.ndf.ir

‌‌


‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: صندوق توسعه ملی همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی مهندس محسن راجی اسدآبادی دکتر قدرت طاهری محمدمهدی بخشی


نظر شما :