همایش‌ها - آرشیو

همایش تخصصی «حکمرانی علوی؛ الگوی حکمرانی متعالی»
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار می‌کند:

همایش تخصصی «حکمرانی علوی؛ الگوی حکمرانی متعالی»

مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در نظر دارد با همکاری بنیاد بین‌المللی غدیر، اقدام به برگزاری همایش تخصصی در قالب وبینار با عنوان «حکمرانی علوی؛ الگوی حکمرانی متعالی» کند.

ادامه مطلب