سلسله‌نشست‌های زمستان ۱۳۹۸

نشست تخصصی ۲۶: «مجلس سیاستگذار و تصمیم‌گر»

نشست تخصصی ۲۶: «مجلس سیاستگذار و تصمیم‌گر» گالری

بیست و ششمین نشست تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ با عنوان «مجلس سیاستگذار و تصمیم‌گر» با ارائه مهندس سید مرتضی نبوی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی)، در سالن شهید صیاد شیرازی دانشگاه عالی دفاع ملی، برگزار گردید.

ادامه مطلب
نشست تخصصی ۲۵: «نقد و بررسی کتاب «نظریه حکمرانی» اثر مارک بویر»

نشست تخصصی ۲۵: «نقد و بررسی کتاب «نظریه حکمرانی» اثر مارک بویر» گالری

بیست و پنجمین نشست تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در روز پنجشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ با عنوان «نقد و بررسی کتاب «نظریه حکمرانی» اثر مارک بویر» با ارائه آقایان دکتر علی اصغر پورعزت (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، دکتر سید مجتبی امامی (معاون پژوهش دانشگاه امام صادق (ع)) و دکتر غلامرضا سلیمی (معاون پژوهش مدرسه حکمرانی شهید بهشتی)، در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، برگزار گردید.

ادامه مطلب
نشست تخصصی ۲۴: «حکمرانی منطقه‌ای؛ جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت»

نشست تخصصی ۲۴: «حکمرانی منطقه‌ای؛ جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت» گالری

بیست و چهارمین نشست تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در روز پنجشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۸ با عنوان «حکمرانی منطقه‌ای؛ جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت» با ارائه آقایان دکتر محمد صادق کوشکی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) و دکتر سید محمد هوشی سادات (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، در دانشگاه عالی دفاع ملی، برگزار گردید.

ادامه مطلب
نشست تخصصی ۲۳: «حکمرانی حزبی و انتخابات»

نشست تخصصی ۲۳: «حکمرانی حزبی و انتخابات» گالری

بیست و سومین نشست تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در روز پنجشنبه ۵ دی‌ماه ۱۳۹۸ با عنوان «حکمرانی حزبی و انتخابات» با ارائه آقایان حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود مهدوی‌زادگان (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، در سالن شهید صیاد شیرازی دانشگاه عالی دفاع ملی، برگزار گردید.

ادامه مطلب