سلسله‌نشست‌های تابستان ۱۳۹۹

نشست تخصصی ۳۳: «مرکز فراقوه‌ای زنان؛ بایدها و نبایدها»
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار می‌کند:

نشست تخصصی ۳۳: «مرکز فراقوه‌ای زنان؛ بایدها و نبایدها»

سی و سومین نشست تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در روز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹ با عنوان «مرکز فراقوه‌ای زنان؛ بایدها و نبایدها» به صورت وبینار برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
نشست تخصصی ۳۲: «بایسته‌های نقش زنان در حکمرانی اسلامی»
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار می‌کند:

نشست تخصصی ۳۲: «بایسته‌های نقش زنان در حکمرانی اسلامی»

سی و دومین نشست تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ با عنوان «بایسته‌های نقش زنان در حکمرانی اسلامی» به صورت وبینار برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
نشست‌های تابستانه
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار می‌کند:

نشست‌های تابستانه گالری

مطابق با برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۹ و در راستای «دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی»، روزهای سه‌شنبه هر هفته، یک نشست تخصصی با حضور اساتید و خبرگان برجسته کشور، در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب