سلسله‌نشست‌های پاییز و زمستان ۱۳۹۷

نشست تخصصی ۷: «حکمرانی پژوهش»

نشست تخصصی ۷: «حکمرانی پژوهش»

مطابق برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال ۱۳۹۷، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. هفتمین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ با عنوان «حکمرانی پژوهش» با ارائه دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری، معاون پژوهشی اسبق وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، در محل سالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم(ص) دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، برگزار گردید.

ادامه مطلب
نشست تخصصی ۶: «حکمرانی دانش»

نشست تخصصی ۶: «حکمرانی دانش»

مطابق برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال ۱۳۹۷، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. ششمین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ با عنوان «حکمرانی دانش» با ارائه دکتر مهران کشتکار، عضو گروه علمی مدیریت راهبردی دانش، در محل سالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم(ص) دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، برگزار گردید.

ادامه مطلب
نشست تخصصی ۵: «حکمرانی آموزش»

نشست تخصصی ۵: «حکمرانی آموزش»

مطابق برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال ۱۳۹۷، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. پنجمین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۷ با عنوان «حکمرانی آموزش» با ارائه دکتر صادق تراب‌زاده، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)، در محل سالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم(ص) دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، برگزار گردید.

ادامه مطلب
نشست تخصصی ۴: «حکمرانی اقتصادی»

نشست تخصصی ۴: «حکمرانی اقتصادی»

مطابق برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال ۱۳۹۷، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. چهارمین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۳۹۷ با عنوان «حکمرانی اقتصادی» با ارائه دکتر مهدی غضنفری، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در محل سالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم(ص) دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، برگزار گردید.

ادامه مطلب
نشست تخصصی ۳: «حکمرانی در نهج‌البلاغه»

نشست تخصصی ۳: «حکمرانی در نهج‌البلاغه» گالری

مطابق برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال ۱۳۹۷، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. سومین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷ با موضوع «حکمرانی در نهج‌البلاغه» با ارائه دکتر سعید حجازی‌فر، پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع) در محل شالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم(ص) دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، برگزار گردید.

ادامه مطلب
نشست تخصصی ۲: «چیستی حکمرانی»

نشست تخصصی ۲: «چیستی حکمرانی»

مطابق برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال ۱۳۹۷، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. دومین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۹۷ با موضوع «چیستی حکمرانی» با ارائه دکتر غلامرضا سلیمی، معاون پژوهش مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در محل سالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم(ص) دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، برگزار گردید.

ادامه مطلب
نشست تخصصی ۱: «مدارس حکمرانی دنیا»

نشست تخصصی ۱: «مدارس حکمرانی دنیا» گالری

مطابق برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال ۱۳۹۷، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. اولین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷ با عنوان «مدارس حکمرانی دنیا» با ارائه دکتر مهدی عبدالحمید، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در محل سالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم(ص) دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، برگزار گردید.

ادامه مطلب