اخبار

حکمرانی متعالی - شماره یکم
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی منتشر می‌کند:

حکمرانی متعالی - شماره یکم گالری

اولین شماره فصلنامه تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی متعالی» زمستان امسال منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب
نشست تخصصی ۲۶: «مجلس سیاستگذار و تصمیم‌گر»

نشست تخصصی ۲۶: «مجلس سیاستگذار و تصمیم‌گر» گالری

بیست و ششمین نشست تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ با عنوان «مجلس سیاستگذار و تصمیم‌گر» با ارائه مهندس سید مرتضی نبوی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی)، در سالن شهید صیاد شیرازی دانشگاه عالی دفاع ملی، برگزار گردید.

ادامه مطلب
نشست تخصصی ۲۵: «نقد و بررسی کتاب «نظریه حکمرانی» اثر مارک بویر»

نشست تخصصی ۲۵: «نقد و بررسی کتاب «نظریه حکمرانی» اثر مارک بویر» گالری

بیست و پنجمین نشست تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در روز پنجشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ با عنوان «نقد و بررسی کتاب «نظریه حکمرانی» اثر مارک بویر» با ارائه آقایان دکتر علی اصغر پورعزت (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، دکتر سید مجتبی امامی (معاون پژوهش دانشگاه امام صادق (ع)) و دکتر غلامرضا سلیمی (معاون پژوهش مدرسه حکمرانی شهید بهشتی)، در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، برگزار گردید.

ادامه مطلب