حکمرانی خوب و حکمران متعالی، شباهت‌ها و افتراق

تعداد دانلود :۲۲۷۵
۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۷:۱۵


نویسندگان: محمدامین افخمی و عمار رضایی

چکیده: ‌‌‌‌‌‌امروزه «حکمرانی خوب» یک شیوه رایج و مسلّط برای اداره جامعه در سطح جهان بوده و متفاوت از دولت و حکومت است. در این نوشتار، ابتدا «حکمرانی خوب» و شاخص‌های آن بررسی و سپس «حکمرانی متعالی» و شاخص‌های آن از دیدگاه حضرت علی (ع) و گام دوم انقلاب، تجزیه و تحلیل شده و در نهایت، تعدادی از شاخص‌های حکمرانی متعالی با شاخص‌های حکمرانی خوب مقایسه گردیده است. در الگوی رایج حکمرانی با توجه به محوریت نتیجه‌گرایی، همه تلاش‌های در راستای اقدام برای رسیدن به هر روش ممکن است. درحالی‌که در الگوی متعالی حکمرانی، هرگونه تصمیمی–ولو با بهترین نتایج- مشروع نیست و نمی‌توان به بهانه تضمین دستیابی به هدف، از هر وسیله‌ای بهره گرفت. در الگوی رایج حکمرانی با توجه به محوریت نتیجه‌گرایی، همه تلاش‌های در راستای اقدام برای رسیدن به هر روش ممکن است. درحالی‌که در الگوی متعالی حکمرانی، هرگونه تصمیمی–ولو با بهترین نتایج- مشروع نیست و نمی‌توان به بهانه تضمین دستیابی به هدف، از هر وسیله‌ای بهره گرفت

کلید واژه ها: حکمرانی خوب حکمرانی متعالی تحلیل مقایسه‌اینظر شما :