اخبار - آرشیو

حکمرانی متعالی - شماره یکم
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی منتشر می‌کند:

حکمرانی متعالی - شماره یکم گالری

اولین شماره فصلنامه تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی متعالی» زمستان امسال منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب