اخبار - آرشیو

حکمرانی متعالی - شماره دوم
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی منتشر می‌کند:

حکمرانی متعالی - شماره دوم گالری

دومین شماره فصلنامه تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی متعالی» بهار امسال منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب