اخبار - آرشیو

مراسم افتتاحیه «مدرسه حکمرانی شهید بهشتی»، در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد.

مراسم افتتاحیه «مدرسه حکمرانی شهید بهشتی»، در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد. گالری

بنا بر اهمیت و جایگاه آموزش حکمرانی در ارتقاء دانش و مهارت حکمرانان کشور برای کارآمدی نظام و ارتقاء بهره‌وری با حفظ منافع ملی و حقوق اساسی کشور، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی روز چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ برابر مأموریت قانونی و پس از کسب مجوزهای لازم، با حضور شخصیت‌های لشکری و کشوری و نخبگان و اساتید دانشگاه، اقدام به تأسیس «مدرسه حکمرانی شهید بهشتی» نمود.

ادامه مطلب