اخبار - آرشیو

نشست‌های تابستانه
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار می‌کند:

نشست‌های تابستانه گالری

مطابق با برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۹ و در راستای «دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی»، روزهای سه‌شنبه هر هفته، یک نشست تخصصی با حضور اساتید و خبرگان برجسته کشور، در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب