اخبار - آرشیو

نشست تخصصی ۲۸: «واقعیت‌های حکمرانی در آمریکا»  (تحلیل نارضایتی و ناآرامی‌های اخیر)

نشست تخصصی ۲۸: «واقعیت‌های حکمرانی در آمریکا» (تحلیل نارضایتی و ناآرامی‌های اخیر)

بیست و هشتمین نشست تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ با عنوان «واقعیت‌های حکمرانی در آمریکا» (تحلیل نارضایتی و ناآرامی‌های اخیر) و با ارائه آقایان دکتر ابراهیم متقی (استاد روابط بین‌الملل و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) و دکتر فؤاد ایزدی (عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)، در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، برگزار گردید.

ادامه مطلب